Tuff sommar för Skånes ambulanser

Det kommer att bli tufft att hitta personal som kan bemanna Skånes ambulanser i sommar. I ett av distrikten har en tredjedel av ambulanssjuksköterskorna sagt