Ny upphandling av ambulanshelikopter i Stockholm

STOCKHOLM. En tillgängligare tjänst och en större helikopter med rymligare vårdutrymme och bättre arbetsmiljö. Det är några av kraven på den nya ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms län som nu ska … [Läs mer...]

Fler ambulanser del i satsning för att korta väntetider

STOCKHOLM. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår nu en betydande satsning för att bidra till förbättringar och effektiviseringar inom ambulansverksamheten. Satsningen görs inom befintlig budget. … [Läs mer...]