Fjorton skadade till sjukhus med ambulans

SKÅNE. Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Ängelholms lasarett har tagit emot totalt fjorton måttligt till lindrigt skadade personer med ambulans efter den stora

Inspektion av Socialstyrelsen

SKÅNE. RSPC har den 18/12 haft inspektion av Socialstyrelsen med avseende på Patientsäkerhet, avvikelsehantering och handläggningstider.