Säkrare vård med bedömningsbilar

REGION SKÅNE. Cirka 50 procent av bedömningsbilarnas uppdrag har lett till att patienten inte har behövt besöka akuten, utan i stället har fått hjälp på