Mycket gifter i brandmäns blod

Brandmän har i sitt blod upp till tre gånger högre halter än normalt av dioxinliknande miljögifter, som tros vara cancerframkallande. Det visar en amerikansk pilotstudie. De höga halterna av … [Läs mer...]

Polisen övar skolskjutning i Kalmar

KALMAR. Nu ska också svensk polis träna på hur man ska bete sig vid en skolskjutning. På tisdagen ska polisen träna teori, teknik och på att hantera ett påhittat scenario på Tullbroskolan i Kalmar. … [Läs mer...]

Så många svenska ambulanser godkändes

Av 849 ambulanser blev 58,4% godkända vid första besiktningstillfället. 28,6% underkändes med krav på efterkontroll. … [Läs mer...]