Mycket gifter i brandmäns blod

Brandmän har i sitt blod upp till tre gånger högre halter än normalt av dioxinliknande miljögifter, som tros vara cancerframkallande. Det visar en amerikansk pilotstudie.

Polisen övar skolskjutning i Kalmar

KALMAR. Nu ska också svensk polis träna på hur man ska bete sig vid en skolskjutning. På tisdagen ska polisen träna teori, teknik och på