Premedic Östergötland AB vann upphandling i Skåne

REGION SKÅNE. Upphandlingsstrategiutskottet har beslutat att ambulanssjukvården i östra Skåne ska utföras av Premedic Östergötland AB. … [Läs mer...]