Räddningstjänst utan styrning

GÄVLE. Svag ledning, beslut som inte verkställs och anställda som kör sitt eget race. En revisionsrapport visar på stora brister i styrningen av Gästrike räddningstjänst.