Kartläggning visar: Svajigt it-stöd i ambulanssjukvården

SVERIGE. Dåligt kartstöd, bristande trafikinformation och dålig integration med sjukhusen – det är de största problemen i ambulanssjukvården visar en kartläggning. Men skillnaderna i landet är stora. … [Läs mer...]