Brandfacket – Vi har tyvärr en konflikt

SVERIGE. En helt enig förbundsstyrelse beslutade att vårt svar till medlarnas bud skulle vara ett kategoriskt NEJ och det har framförts vid mötet hos Medlingsinstitutet