I Norge föreslås nationella responstider

NORGE. Ambulanseforbundet föreslår nationella responstider på 8, 12 och 25 minuter beroende på befolkningsunderlaget.  … [Läs mer...]