Ambulanssjukvården Västernorrlands behandlingsriktlinjer som App

Ambulanssjukvården Västernorrlands behandlingsriktlinjer är avsedda att vara ett stöd för minnet och utgångspunkt för ett gott prehospitalt omhändertagande. De är inte avsedda att vara någon lärobok … [Läs mer...]