“Spina” är latin, och betyder ryggrad.


Namnet är valt på grund av Spinas möjligheter att agera som en grundstomme och databas i utbildningssamanhang.

Spina är ett LMS (learning management system), som har till mål att effektivisera inlärning och repetition av teoretiska yrkesutbildningar inom sjukvården och blåljussektorn.

Det ska kännas som ett naturligt, och mångsidigt system för användare och administratörer att hantera, både gränssnittsmässigt och funktionellt.

Systemet är baserat på SCORM, och innehåller verktyg för att skapa utbildningar innehållande både traditionella frågor och bilder, men även interaktiv- och rörlig media.

Läs mer om SPINA