Utbildning

Skräddarsydd utbildning till ambulanssjukvårdare – Populär

Vuxenutbildning Skövde kommun anordnar yrkeshögskoleutbildning (YH) till ambulanssjukvårdare. Utbildningen är en ettårig eftergymnasial vidareutbildning – på heltid – för den som är undersköterska med minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Den 30:e maj var det avslutning för 24 elever som gått den första utbildningen. Till nästa utbildning som börjar i augusti är det 165 sökande till 27 platser.

Utbildning

Ambulansen – en läroplats för studenter (Video)

Sjuksköterskorna Veronica Lindström och Kristina Roth var handledare när läkar- och sjuksköterskestudenter åkte med under akuta ambulansuppdrag i höstas. Syftet är att studenter ska lära sig av varandra och samarbeta i skiftande vårdsituationer. Under våren ska konceptet utökas med fler studenter.