Ansvarsärenden

Ambulanssjukvårdare får inte administrera några läkemedel

Efter ett oanmält tillsynsärende hos en ambulansverksamhet konstaterar IVO att, det enligt föreskrifterna inte finns någon möjlighet för ambulanssjukvårdare att få iordningställa och administrera läkemedel även under tillsyn av sjuksköterska i ambulans.

Ansvarsärenden

SOS Alarm anmäler enligt Lex Maria

Chefläkaren vid SOS Alarm har beslutat att anmäla följande händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Ambulanspersonal följde inte gällande riktlinjer

Patienten tillkallar en morgon ambulans eftersom han drabbats av smärta i övre buken och smärtan sprider sig upp mot bröstet. Han är också yr, kallsvettig och illamående. Efter 45 minuter avtar smärtan. När ambulansen är på plats är mannen i stort sett symtomfri. Puls, blodtryck och andningen är normal. De kontrollerar även EKG som inte visar några tecken till pågående hjärtinfarkt.