Lex Maria

Chefläkaren vid SOS Alarm har beslutat att anmäla följande händelser till Socialstyrelsen enligt lex Maria

Man fick stroke efter bilolycka

76-årig man som under flera års tid haft återkommande svimningar där utredning via medicin kliniken i Hudiksvall var aktuell. På morgonen 16/12 kört in med bilen i en refug. Hämtades av ambulans som upplevde honom som förvirrad och transporterade honom till familjeläkarjouren i Ljusdal.

Sjuksköterska överlät observation och vård till ambulanssjukvårdare

Inom ambulansverksamheten i Skåne anmäls ett ärende till Socialstyrelsen för Lex Maria -bedömning.

Patient togs inte med i ambulansen – Läs hela rapporten.

Socialstyrelsen kritiserar ambulanssjuksköterskans bristfälliga handläggning. Läs hela rapporten

Motgift fick ambulanstransport

En kvinna i 70-årsåldern felmedicinerades i 5 dagar när hon var inlagd på Blekingesjukhuset. Detta medförde allvarliga risker för kvinnan och händelsen anmäls nu till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Ambulanssjukvården anmäler händelse enligt lex Maria

Ambulanssjukvården och Sjukresor Halland gör en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen angående en händelse på ett äldreboende där patienten senare avled.

Lex Maria-anmälan av ambulanspersonals agerande vid dödsfall i hemmet

En medelålders kvinna som insjuknat med andningssvårigheter ringer själv för att beställa ambulans. Efter rådgivning av sjuksköterska larmas ambulans till platsen. Under samtalet försämras patientens tillstånd och kontakten med patienten bryts. När ambulanspersonal efter drygt 20 minuter kommer till kvinnan finner man henne livlös i lägenheten. Man bedömer att hennes livlösa tillstånd varat för länge för att återupplivningsåtgärder ska startas.

Lex Maria-anmälan med anledning av graviditetsblödning

En gravid kvinna drabbades plötsligt av riklig vaginal blödning och buksmärtor sex veckor före beräknad förlossning. Efter kontakt med förlossningsavdelningen fick hon rådet att ringa efter ambulans. Ambulanspersonalen misstänker avlossning av moderkakan.

Förväxling av läkemedel under vård i ambulans

Chefläkaren på RSPC har på bas av händelseanalys gjort en Lex Maria anmälan om en situation som gav allvarlig risk för vårdskada.

Underlät att dokumentera viktiga vitalparametrar och rådgöra med läkare

Ambulanspersonalen valde att i samråd med patienten att låta denne kvarstanna i hemmet. I samband med bedömningen dokumenterades inte viktiga vitalparametrar och kontakt togs inte heller med läkare. Patienten blev sämre och lades akut in på intensivvård.