Ambulanssjukvård får kritik av IVO

Först efter 90 minuter kunde kvinnan föras till sjukhus och nu får ambulanssjukvården kritik från IVO.

Ambulanssjukvårdare får inte administrera några läkemedel

Efter ett oanmält tillsynsärende hos en ambulansverksamhet konstaterar IVO att, det enligt föreskrifterna inte finns någon möjlighet för ambulanssjukvårdare att få iordningställa och administrera läkemedel även under tillsyn av sjuksköterska i ambulans.

Lex Maria – ambulanspersonal gjorde en felkodning

Kvinna avled – borde ha undersökts på nytt

SLL – IVO-tillsyn hos ambulansverksamheten

IVO. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut 2014-09-03.

Lex Maria – brister vid sekundär ambulanstransport i Region Skåne

Beslutet från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

SOS Alarm anmäler enligt Lex Maria

Chefläkaren vid SOS Alarm har beslutat att anmäla följande händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Lex Maria-anmälan efter missbedömning

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missbedömning av ett sjukdomstillstånd.

Ambulanspersonal följde inte gällande riktlinjer

Patienten tillkallar en morgon ambulans eftersom han drabbats av smärta i övre buken och smärtan sprider sig upp mot bröstet. Han är också yr, kallsvettig och illamående. Efter 45 minuter avtar smärtan. När ambulansen är på plats är mannen i stort sett symtomfri. Puls, blodtryck och andningen är normal. De kontrollerar även EKG som inte visar några tecken till pågående hjärtinfarkt.

SOS Alarm har anmält en händelse enligt Lex Maria

Chefläkaren vid SOS Alarm har beslutat att anmäla en händelse till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

SOS Alarm gör två lex Maria-anmälningar

Chefläkaren vid SOS Alarm har beslutat att anmäla följande händelser till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.