Smart passersystem som räddar liv


Magasinet Aktuell Säkerhet skriver:

Systemet finns sedan tidigare inom räddningstjänsten, men verktyget har potential att hjälpa fler inom blåljusbranschen att nå fram snabbare under utryckning. I november förra året inleddes därför ett pilotprojekt tillsammans med Region Kronoberg och dess ambulanspersonal. Tanken var att pilotprojektet skulle avslutas i januari i år, men blev förlängt och sträckte sig över februari och mars också.

– Smart passage är ännu ett verktyg i räddningsinsatsen. Och systemet har visat sig att bidra till att ambulanspersonalen nått fram snabbare vid flera tillfällen, säger Mats Johnsson, säkerhetsstrateg i Region Kronoberg.

Sammanlagt har Smart passage genomfört över 40 lyckade öppningar i Region Kronoberg sedan projektet drog igång. 15 av dessa har varit larm med prioritet ett, det vill säga när det uppstår en akut situation eller ett livshotande sjukdomstillstånd.

– Anledningen till att vi valde att förlänga pilotprojektet var för att vi vill ha ännu bättre underlag för att dra rätt slutsatser av det. I en del fall har Smart passage visat sig vara oerhört betydelsefullt, säger Mats Johnsson.

Nu väntar en utvärdering som utförs av SOS Alarm för att sedan se hur man ska gå vidare.

– Det har gett oss många värdefulla erfarenheter kring hur vi ska jobba med tjänsten i operativ drift, säger Malin Cohn, produktägare Smart passage.

Text och foto: Aktuell Säkerhet


 

ANNONSER