INFRARÖD KAMERA – blir ögon inåt


Alexander Abele från Tyskland, går sitt sista år på masterprogrammet i avancerad produktdesign på Designhögskolan vid Umeå universitet. Här finns cirka 130 studenter från 29 länder.

Alexander Abele, säger att hemligheten bakom Designhögskolans framgångar är en kultur som genomsyras av samarbete och ett fokus på att lösa problem i det verkliga livet.
– Den intensiva och kreativa miljön på Designhögskolan gör att studenterna arbetar nära varandra. Alla program präglas av en samarbetsanda som skapar något alldeles speciellt. Vårt sätt att närma oss nya projekt ligger alltid nära vad som händer i industrin. Genom ständiga studieresor och att vi återkommande presenterar våra idéer för folk som jobbar i designvärlden lyckas vi skapa meningsfulla lösningar på verkliga problem, säger Alexander Abele.

Ny metod att diagnostisera

Det projekt som gett honom ett Red Dot-pris fokuserar på att lösa ett problem inom ambulanssjukvården. Hans produkt, FLIR HC 150, är en värmekamera som ska underlätta för ambulanspersonal att göra en snabb och korrekt medicinsk diagnostik redan ute på hämtplatsen.
FLIR (Forward Looking Infrared) bildades i USA 1978.
Med infraröd teknik möjliggör kameran en snabb undersökningsmetod med bilddiagnostik. Osynliga inre skador som blödningar eller störningar i blodcirkulationen är svåra att diagnostisera och svåra att upptäcka.
Inne på sjukhuset använder man ofta datortomografi för att upptäcka dessa skador. Tidsfaktorn kan avgöra om patienten överlever eller inte.
– Vi hoppas att den här kameran kan förse ambulanspersonal med viktig information, samtidigt som scannade bilder kan skickas till sjukhuset för att snabbt förse mottagande personal med viktig information, förklarar Alexander Abele.

IR-kameran har många användningsområden

Värmekameror finns idag för i stort sett alla yrkesgrupper och branscher, som polis, räddningstjänst, kustbevakning rymdforskning, militär, industri, djurhållning med flera.
Värmekameror har börjat användas på flygplatser för att detektera människor med förhöjd kroppstemperatur dvs feber. Det kan exempelvis handla om att vara bärare av H1N1, ett influensavirus som av media kallas för svininfluensa. ■

TEXT:  Sven Åsheden  KÄLLA och FOTO:  Umeå universitet


 

ANNONSER