Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Day: juli 18, 2017

Arbetsgivare måste inse allvarsgraden

Oaktat, det skickas ut ambulanser vind för våg till adresser och personer som bedöms utgöra hot mot rikets säkerhet, till adresser där polisen aldrig går in utan skyddsutrustning och dragna vapen. Det är skamligt!

Read More »