Arbetsgivare måste inse allvarsgraden

Oaktat, det skickas ut ambulanser vind för våg till adresser och personer som bedöms utgöra hot mot rikets säkerhet, till adresser där polisen aldrig går in utan skyddsutrustning och dragna vapen. Det är skamligt!