samverkan är och ska vara ett nyckelord…


Och jag skulle vilja gå ännu ett steg längre och slå fast att samverkan är ett måste, inte bara ett nyckelord.

Men först av allt. I skrivande stund går mina tankar till en blåljusmedarbetares anhöriga och kollegor.
Hundföraren Pierre Nilsson, 37, och hans tjänstehund Hulken omkom nyligen i en trafikolycka utanför Hässleholm. Båda var, runt midnatt, på väg till ett hundförarjobb i Skåne när olyckan inträffade. Under färden kolliderade polisbilen med en långtradare. Det blev en våldsam kollision.

Samverkan betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) ”gemensamt handlande för visst syfte.”
Ett kan det tyckas, riktigt ospecifikt begrepp. Samtidigt naturligt, eftersom samverkan är ett ord som förekommer i en mängd olika sammanhang.

Samverkan för oss och tidningen Samverkan 112 är inte på något sätt ospecifikt. Vi är och ska alltid vara en öppen och trovärdig aktör för hela blåljusfamiljen inklusive dess intresse- och fackliga organisationer.
Magasinet Samverkan 112 står ägar- och åsiktsmässigt oberoende i förhållande till företag, fackliga organisationer och politiska partier. Mina och redaktionens åsikter överensstämmer inte alltid med tidningens innehåll. För åsikter som framförs i artiklar, krönikor och debattinlägg svarar alltid intervjuade personer och respektive textförfattare.

En i sammanhanget mycket viktig poäng. Hos oss finns inga slutna rum eller dubbla agendor! Vi välkomnar seriösa texter, både berömmande och kritiska, på alla nivåer!
Men vi tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism samt för nedsättande och förolämpande uttalanden.

Samverkan 112 har som största ambition, att ingen ska behöva känna oro för att framföra sina åsikter, förslag eller synpunkter. Hos oss har alla den självklara rätten. Och rätten att få dessa publicerade.
Vän av ordning har frågat. Varför finns alltid Alarm Ambulansförbundets åsikter i tidningen, när Ni utger er för att vara fackligt obundna?

Än en gång. Alla organisationer och verksamheter är välkomna att göra sin röst hörd på samma villkor som för Alarm Ambulansförbundet.
Förbundet är en av tidningens många och värdefulla annonsörer. Alarm betalar för sin plats i tidningen och för tidningsprenumerationer till sina Alarm-medlemmar.

Ökad och ömsesidig kunskap om olika parters ståndpunkter sprider kunskap och är en mycket viktig samverkansform.
Varför inte byta konkurrens mot samverkan och bli starka tillsammans!

Trevlig sommar
och på återseende i september!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven [at] s112 [dot] se


 

ANNONSER