Pressmeddelande

Varumärket Samverkan 112

Tidningen Samverkan 112 ges ut av förlaget On Road Communications AB. Förlaget är privatägt och står ägar- och åsiktsmässigt helt oberoende i förhållande till företag, fackliga organisationer, intresseorganisationer och politiska partier.