Digitalisering i ambulans – som förtjänar namnet


                                                                                                                                                            Richard Andersson

God e-hälsa inom ambulanssjukvården innebär enligt eHälso-myndigheten, att ambulanserna ska ha tillgång till uppdaterat kartstöd, digitalt beslutsstöd, tillgång till internet, tillräcklig täckning för att kunna kommunicera med omvärlden, sammanhållen journalföring och möjlighet till återkoppling av vårdande insatser.

Region Kronoberg rankades högst i Sverige när e-hälsan inom ambulans- sjukvården jämfördes mellan landets 21 regioner och landsting, utifrån tillgång till information och beslutsstöd.
Trots att ni i viss mån fortfarande använder faxen, är ni bäst i landet på att bruka digitaliseringens möjligheter. Faxen låter som en omodern teknik det finns ju datorer?
– Det är förbjudet att i domänen maila patientuppgifter annars hade ju det varit att föredra ur ett användarperspektiv. Uppgifter som rör enskilda personers hälsotillstånd och andra personliga uppgifter omfattas av sekretesslagen, säger Richard Andersson.
Varför är ni så framgångsrika i Region Kronoberg?
– Jag har en ödmjuk och prestigelös inställning både till förstaplatsen och till mina kollegor i andra län och regioner som också kommit långt.
– Redan 2008 valde vi IT-spår och blev en av de första ambulansorganisationerna i landet med en digital ambulansjournal, tack vare ett framgångsrikt samarbeta med Ortivus och deras plattform MobiMed Smart.
– Detta i kombination med ett bra och nära samarbete med Region Kronobergs IT-enhet där jag har kontakt med ett 10-tal personer, beroende på frågans specifika karaktär, är förklaringen till att vi lyckats så bra, säger Richard.

Många moderna it-lösningar

Under årens lopp har ambulanssjukvården i Region Kronoberg utvecklat många moderna IT-lösningar. Mycket beroende på Richards entusiasm, envishet och styrka.
Samtidigt är det helt uppenbart att Richards bakgrund som specialistutbildad ambulanssjuksköterska, med en akademiska systemvetarexamen kring utveckling och användning av IT-system, varit till stor fördel för verksamheten.
När vi träffades för 3,5 år sedan hade Richard precis byggt ett dataprogram som administrerar ambulansernas dagliga tillsyn. Med kontroller före, under och efter körning. SOS Alarm får i realtid aktuell status för utlarmningsbara enheter.
I Richards värld pågår det ett ständigt arbete med att utveckla nya och effektiva IT-lösningar till sin arbetsplats.
Vad har du på gång nu?
– En hel del. Som till exempel, Dynamisk Resurshantering, Förstärkt sjukvårdsledning, Trafikljusstyrning, Trådlöst nätverk (Wi-Fi) i varje ambulans samt ytterligare integration mellan sjukhusens journalsystem Cosmic och vår plattform MobiMed Smart, berättar Richard.

DRH – Dynamisk Resurshantering

Innebär lite förenklat att SOS-operatören får upp ett ”Recept” på ambulanser som kan vara snabbast på plats med rätt och specifik kompetens till uppdragets art.
– Om uppdraget handlar om exempelvis en förlossning. Då får SOS-operatören upp en förteckning över lediga ambulanser som är bemannad med barnmorska.
– Handlar det om en kuvöstransport får  SOS-operatören en förteckning över vilka ambulanser som har förmågan att medföra en kuvös.
– Personalens kompetens, utrustning och fordon kopplas till rätt händelsetyp oavsett geografisk plats, säger Richard.

Förstärkt sjukvårdsledning – PS PLUS

Prehospital sjukvårdsledning har visat sig vara en mycket komplex uppgift. En person med goda ledaregenskaper har större möjligheter att lyckas med sin uppgift.
– Det finns alltid 2 st schemalagda PS- Plus-utbildade personer i länet (24/7) som kan bistå, stödja eller till och med överta en ledningsroll vid t.ex. en större olycka. En i vardera länsdel.
– Dessa ”PS-plussare” och Ambulans-chef i Beredskap (ACIB), båda i ordinarie ambulanstjänst, loggar in med sina kompetenser på Rakelterminalen när arbetspasset börjar. Då vet SOS Alarm vilken bil dessa tjänstgör på. I nuläget är det endast dessa två roller som används av ordinarie ambulansbesättningar. Projektet är ett tekniskt test för att underlätta SOS-operatörernas arbete, berättar Richard.
 

Trafikljusstyrning

Växjö växer så det knakar och många trafiksignaler reglerar stadens trafikflöde. Något som också påverkar ambulansernas framkomlighet vid akuta uppdrag.
– För att trafiken ska flyta så snabbt och effektivt som möjligt vid ambulansutryckningar har Richard tillsammans med Rakelansvarig och Växjö kommun byggt en trådlös och helautomatisk Rakelkommunikation mellan ambulans och ett antal trafikljus i centrala Växjö.
– I anslutning till de olika trafikljusen finns två virtuella GPS-positioner. När en ambulans på prio 1-uppdrag passerat två sådan GPS-punkter, under vissa och strikta förutsättningar, räknar ambulansens dator ut att nu är dags att skicka en begäran om grönt ljus till nästa trafiksignal. Grönt ljus som varar i 30 sekunder.

Ambulanser med eget wi-fi

Planeringen är i full gång med att förse samtliga ambulanser med trådlöst nätverk.
– Innebär bland annat att vi ökar tillgängligheten på våra datorer. Besvärande sladd till laptop blir överflödig. Nästa steg blir att ersätta datorerna med läsplattor, säger Richard och tillägger:
– Arbetet är i full gång med ytterligare integration mellan sjukhusens (Växjö och Ljungby) journalsystem Cosmic och vår plattform MobiMed Smart från Ortivus.
– Vår ambulansjournal ska automatiskt kopplas ihop med det sammanhållna journalsystemet.
– Etapp ett, i form av en riktig besöksanteckning i Cambio Cosmic med vissa utvalda sökord som överskådligt beskriver patientens bekymmer och lidande. Till detta en PDF-fil med hela ambulansjournalen i journalanteckningens huvud.
– Etapp två, i en inte alltför avlägsen framtid, ska vi med en enkel knapptryckning på läsplatta eller smidig laptop få upp all nödvändig patientinformation på ett betydligt enklare sätt än idag
– Smidig dator/platta, wifi och app. kommer att förenkla den nuvarande hanteringen betydligt.
– Jag och vi lägger alltid stort fokus på användarvänlighet. När vi skapar någon ny IT-tjänst, så ska den vara lätt att förstå och använda – för alla, avslutar Richard Andersson. ■
Text och Foto:  Sven Åsheden

ANNONSER