Ett händelserikt år


2016 har varit ett år med många olika händelser inom ”blåljusfamiljen”.
Polisens stora omorganisation har lett till stora påfrestningar och effekterna har debatterats flitigt. Över 800 poliser har valt att lämna Polismyndigheten för att gå vidare till andra yrken.
Räddningstjänster runtom i landet har haft en stor ökning av IVPA- och sjukvårdslarm. Det nya kollektivavtalet för deltidsbrandmän har orsakat ett ramaskri och nu hotas räddningstjänsten av massuppsägningar. Räddningstjänsten har även drabbats av tragiska olyckor som på flera sätt påmint oss om yrkets utsatthet.
Ambulanssjukvården flaggar för stora besparingskrav som lett till en hel del högljudda debatter. Under året har vi bland annat skrivit om bemanningsbranschens utbredning inom ambulanssjukvården, vilket vi även gör i detta nummer på sidorna 46-48. För välutbildade specialister i bristyrken är uthyrningsuppdrag en lönsam affär. En komplex och samtidigt paradoxal verklighet blottläggs. Uppenbarligen lyckas bemanningsbolagen med något som landstingen som arbetsgivare misslyckats med; nämligen att rekrytera sjukvårdspersonal.
Jag har tillbringat drygt femtio år inom ambulanssjukvården eller i dess närhet. Under åren som gått har jag med stor spänning följt förändringar och åsiktsyttringar kopplade till olika blåljusfrågor.
I mitten av 90-talet trodde nog många att ambulanssjukvårdarna skulle försvinna från ambulanssjukvården för all framtid.
Men så tycks det inte bli. Läs mer om detta i Henriks krönika på sidorna 50-51.
Mina år inom ambulanssjukvården har lämnat kvar väldigt många positiva minnen som ofta dyker upp i skallen.
Visst, tiderna var annorlunda då, men olyckorna och sjukdomarna i stort sett desamma. Att idag ta del av olika, ofta hårdnackade diskussioner, känns ibland en smula förvånande. Frågeställningar, som i själva verket borde förena alla intressenter, leder i stället till fackligt käbbel, som tar bort allt fokus från själva sakfrågorna.
Under 2016 har jag flera gånger reagerat över hur många olika prioriteringar och pessimistiska åsikter det finns inom blåljussektorn. Men jag har också reagerat över alla engagerade, ambitiösa och fantastiskt duktiga medarbetare som det finns inom blåljus. All heder till er som håller ”blåljusfanan” högt.
BLÅLJUSALLIANS. När människor med en stark gemensam strävan och delade värderingar går samman, då skapas ibland allianser. I en allianssamverkan kan såväl organisationer som enskilda individer få ökad slagkraft i viktiga frågor. Kanske något för framtiden?
Nu lägger vi 2016 till handlingarna och laddar batterierna för 2017. Ett jätte-stort tack till alla er läsare, annonsörer, journalister, krönikör, annonssäljare och alla ni andra som har varit delaktiga i ett underbart samarbete under 2016.
Avslutningsvis önskar jag er alla ett riktigt Gott Nytt 2017!
Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER