Hon belönas för sitt arbete för barn som far illa


lisa-gardlund

Lisa Gårdlund är i grunden barnmorska men har i åtta år jobbat inom ambulansen på halvtid, utöver arbetet på förlossningen i Ystad.

– Inom ambulansen har jag sett jättemycket elände i form av trafikolyckor, ond bråd död och sjukdom. Men inget kan mäta sig med den obehagskänsla man får när man som barnmorska lägger ett nyfött barn i en famn och känner att detta kommer inte att bli bra.

Det kan handla om psykisk sjukdom, missbruk eller annat som gör föräldrarna oförmögna att ta hand om sina barn. För några år sedan inträffade en sådan händelse – magkänslan sa att något var fel när Lisa Gårdlund lämnade ett nyfött barn i sin mors vård. Hon och kollegorna vidtog vissa åtgärder, men ett år senare träffade hon på mamman igen – under en ambulansutryckning.

– Hon var där med sitt ettåriga barn.

Lisa Gårdlund vill av sekretesskäl inte berätta några detaljer, men säger att där och då gick det upp för henne vilka möjligheter ambulanspersonal har att slå larm när barn far illa.

– Vi kommer till en oregisserad plats. Ingen har hunnit förbereda sig genom att städa eller pynta med färska tulpaner.

All vårdpersonal ska enligt lag anmäla om de misstänker att barn far illa, men enligt Lisa Gårdlund fanns i Region Skåne vid den här tiden ingen riktig rutin för hur just ambulanspersonal skulle gå till väga. Men i regionens handlingsprogram ingick att utse kontaktpersoner inom olika avdelningar – som i sin tur ska sprida kunskap om anmälningsplikten.

– Jag gav mig den på att vi skulle ha två kontaktpersoner på varje ambulansstation. Det har vi nu.

Kontaktpersonerna ska stötta kolleger och se till att hålla bevakning på frågan. De utbildas också i vad det är att fara illa.

– Om en 16-åring påträffas med alkohol-intox – självklart ska det anmälas så att den unge kan få stöd och hjälp. Man kan tänka att ”alla har rätt till en första fylla”, men det kanske var den tionde fyllan.

Det är däremot inte kontaktpersonernas uppgift att anmäla. Den plikten ligger på varje enskild medarbetare – och kan ibland upplevas lite läskig, enligt Lisa Gårdlund.

– Enskilda kan vara rädda att anmäla för att man måste stå med namn. Men det måste man förhålla sig till. Om jag är rädd för att anmäla – hur rädd måste då inte barnet vara?

Prehospitala priset delas ut av Dagens Medicin, Falck Ambulans, Flisa, Kommunal och Vårdförbundet. I motiveringen till att ge priset till Lisa Gårdlund står det hennes ”engagerade och kompetenta” arbete har gjort att anmälningarna har ökat och personalen pratar mer om ämnet.

Lisa Gårdlund har också startat ett nätverk för kontaktpersonerna där de håller temadagar. Bland annat har de träffat familjehem och personer som utreder brott mot barn. Hon har också föreslagit att ambulanspersonalen ska stämma träff med socialtjänsten i respektive kommun för att få ett ansikte på varandra. Detta tycker hon att ambulanspersonal i övriga landet också borde göra, för att visa vilka bra observatörer ambulanspersonal är och öka samverkan.

Som anmälare får man bara reda på om socialtjänsten har öppnat en utredning, inte hur den går.

– Man måste lita på att det finns någon i andra änden som tar vid.

Dagens Medicin / Isabelle Beckman / isabelle.beckman@dagensmedicin.se


 

ANNONSER