https://issuu.com/s112/docs/nr-4-2016-bladderbar
Tidningen

Nr 4 2016 / Digital Publikation

I årets nr 4 av Samverkan 112 serverar vi en smakfull blandning av olika reportage på 68 sidor. Nu även med ”Blåljuskorsord”. Tidningen är inplastad och innehåller dessutom 4 bilagor.

Polisens biljakter leder till hälsoförluster, skador och risker

Under tre år (2013-2015) har polisen i Sverige genomfört över 600 biljakter i vägtrafiken mitt ibland oss. Dessa biljakter har undersökts och analyserats vid Umeå universitet i en ny forskningsstudie som visar att det finns betydande hälsoförluster i form av personskador men också dödliga skador för polispersonal, misstänkta personer i flyende fordon samt oskyddade trafikanter som blivit påkörda av antingen polisbilar eller flyktfordon.