Replik: ”Ambulansproblem hos Falck i sydvästra Skåne”


Idag har Skånska Dagbladet publicerat en artikel gällande ”Ambulansproblem hos Falck”. Då artikeln innehåller ett flertal felaktigheter vill vi kommentera den.

Sommaren och den generella bristen på sjuksköterskor har lett till en ansträngd situation, precis som i övriga delen av vård-Sverige. Ambulanser ställs inte av för att hantera situationen. Däremot har akuta vakanser/svårlösta vakanser lett till avställningar, precis som tidigare under året och även andra år, liksom hos andra leverantörer av ambulanssjukvård. Kulmen nåddes vecka 28-29 och avställningarna har minskat drastiskt efter vecka 29 och är nu färre än de var under våren.

Falck följer alltid en avtalsenlig procedur när vi anställer medarbetare. Denna procedur inkluderar bland annat att undersöka om medarbetaren uppfyller de formella kompetenskrav som är angivna i avtalet eller har motsvarande kompetens, varefter ambulansöverläkare validerar medarbetarens formella kompetens och dispensansökan kan göras. Detta godkänns sedan från Region Skåne och medarbetaren genomgår en introduktion enligt Region Skånes fastställda introplan. Vi har alltså ingen personal som vi hyr in i verksamheten.

Det finns ingen av våra medarbetare, varken svenska eller danska, som inte har rätt kompetens. Dispensförfarande finns beskrivet i avtalet och då dispens är medgiven så har medarbetaren inte fel kompetens utan rätt kompetens. Däremot kan man ha olika typer av formell utbildning i grunden som leder till att man via dispensförfarande har rätt kompetens.

Vi har sökt dispens för två reservfordon som under sommaren skulle passera 40 000 mil. Dispensen är godkänd av RSPE (Region Skånes Prehospitala Enhet) och förfarandet är förenligt med det i avtalet angivna.

I artikeln anges att avsaknad av ambulanser och överbelastning går ut över den enskilde. Detta stämmer inte. I distrikt 1 har vi Skånes bästa insatstider. Vi har kontinuerligt följt insatstiderna och har inte sett någon påverkan under sommarveckorna. Den avställda tiden under de ansträngda veckorna motsvarar ungefär 1% av den totala drifttiden.

Vi har inte dragit in ambulans i Höllviken. Vi har samma dimensionering som övrig tid på året. Däremot har vi inte satt in den extra ambulans som man historiskt haft i Höllviken nattetid. Orsaken är att vår analys visar att behovet av ambulans inte ökar under sommarmånaderna och behovet av de timmarna är högre andra tider på året. Vår dialog i frågan förs med RSPE som godkänt förändringen.
Erfarenhetsmässigt vet vi också att ökat invånarantal inte betyder ett ökat behov av ambulansresurser. Man kan till exempel jämföra med Stockholm och Göteborg, där man drar ner flera procent av resurserna under sommartid (ca 7%).

Gällande listan på kvittenstiderna som nämns i artikeln så ingår de som en del i uppdraget för den anställda. Vi har redovisat detta på olika sätt för medarbetarna och också haft en dialog med facket om hur detta ska göras.
Lotta Smith, Kommunikationsansvarig


 

ANNONSER