Hallands sjukhus anmäler händelse till IVO


Barnet kom tillsammans med sina föräldrar till akutmottagningen på grund av hög feber och hosta. Det fastställs snabbt att barnet har lunginflammation. Man planerar att barnet ska få antibiotika direkt via blodkärl (intravenöst) och läggas in på vårdavdelning för barn på Hallands sjukhus Halmstad.

Då sjuksköterskorna på akutmottagningen inte är vana vid att sätta venkateter på så små barn ber de om hjälp av anestesisjuksköterska. Ingen anestesisjuksköterska har dock tid att hjälpa till. Barnet fick vänta i sju timmar, utan varken antibiotika eller vätska. Under denna tid hade barnet ingen övervakning och ingen ny bedömning av hälsotillstånd gjordes.

När barnet ska transporteras med ambulans till Hallands sjukhus Halmstad konstaterar ambulanspersonalen att barnet har en hög puls och hög andningsfrekvens. Transporten omprioriteras till högsta prioritet.

– Barnet fick ingen vårdskada, men den långa väntetiden utan ny bedömning innebar att patienten utsattes för en risk för allvarlig vårdskada, säger Christer Allenmark, chefläkare.

Anmälan skrivs på grund av lång handläggningstid vid akutmottagningen på Hallands sjukhus Varberg där det finns brister i övervakning och att ingen ny bedömning gjordes under de sju timmar barnet fick vänta. Anmälan skrivs också på grund av en fördröjning av behandling och bristande kompetens när det gäller att sätta venkateter på små barn.

För mer information:
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn: 0340-48 10 00
Monica Burell, kommunikatör, tfn: 0736-27 90 64


 

ANNONSER