Regina – den flygande läkaren


Regina Schiborrs jobb består av ytterligheter. Ena veckan kan hon stå i en steril, upplyst miljö och söva patienter på Mora lasarett, och andra veckan kan hon befinna sig i ett vägdike för att ta hand om en skadad patient i en Regina Schiborr, porträttbildtrafikolycka. Den variationen var en av anledningarna till att hon sökte jobbet som anestesiläkare i Landstinget Dalarnas ambulanshelikopter.

– Det är ju en utmaning, något jag aldrig har gjort förut. Dessutom nya kollegor och ett nytt, annorlunda tänk, säger hon.

Den 11 april togs Landstinget Dalarnas ambulanshelikopter i operativ drift. Fem HCM specialistsjuksköteskor (HEMS crew members), åtta anestesiläkare, fyra piloter och två tekniker jobbar i skift för att bemanna helikoptern dygnet runt. Anestesiläkarna delar sin tid mellan lasaretten i Mora eller Falun och ambulanshelikopterverksamheten. De utgör även ett bakre stöd genom att vid behov ge telefonrådgivning till ambulanssjuksköterskor som är ute på uppdrag.

Regina har jobbat som narkosläkare på Mora lasarett i åtta år och som överläkare inom anestesi- och intensivvård de senaste fyra åren. Hon är med andra ord van vid att ta hand om patienter i kritiska tillstånd, men ser ändå stora skillnader i arbetet på klinik och på väg ut på uppdrag i en helikopter.
– På lasarettet har vi både planerade och akuta operationer. Det är en trygg arbetsplats som är ljus och ren och där man allt som oftast kan förbereda sig innan. När man åker på larm med helikoptern däremot vet man inte alls vad man kan förvänta sig; det kan vara mörkt och kallt, regnigt eller snö. Personen kan vara fastklämd i en bil, det kan finnas säkerhetsaspekter eller farliga situationer, sådant man inte kan förutse innan, säger hon.

Helikoptern ska fungera som ett komplement till ambulanssjukvården och en utveckling av Dalarnas prehospitala resurser och ska erbjuda insatser för patienter i behov av snabb och kvalificerad vård i hela länet. Med en medelhastighet på ca 230 km/tim och avstånd tagna från SOS alarms kartsystem är ambulanshelikopterns beräknade flygtider från Mora ca 35 minuter till Idre, ca 35 minuter till Avesta, ca 25 minuter till Fredriksberg och ca 55 minutertill Uppsala eller Örebro. Att man når patienten snabbt är den stora vinsten med att ha en ambulanshelikopter i länet, tycker Regina.
– Vi når patienten snabbare, framför allt de som bor i glesbygden, och kan snabbare få patienten till rätt vårdenhet. Även för patienter i centralorter som Falun och Borlänge kan det finnas en tidsvinst i att direkt kunna föras till exempelvis en brännskadeavdelning, eller till Uppsala eller Örebro för specialistvård. Vi kan komma och möta upp våra kollegor inom den vägburna ambulanssjukvården och ta över transporten och vården av patienten. Med ambulanshelikoptern flyttar vi ut intensivvården till patienten.

Text och Källa: Landstinget Dalarna  Foto: Landstinget Dalarna


 

ANNONSER