SOS Alarm fördjupar samarbetet med Stockholms läns landsting


– Vi har haft en konstruktiv dialog med Stockholms läns landsting och enats om en modell som bland annat innebär att ersättningen ökar i takt med att vi involverar sjuksköterskor i fler och fler vårdärenden, säger SOS Alarms VD Maria Khorsand.

– Det nya avtalet kan ge oss en bredare palett med fler olika typer av resurser att dirigera, som liggande patienttransport och jourläkarbilar. Fler alternativ gör att vi får bättre förutsättningar att möta medborgarnas förväntningar och förmedla rätt resurs vid rätt tillfälle till den hjälpsökande, säger SOS Alarms VD Maria Khorsand.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

Avtalet mellan SOS Alarm och Stockholms läns landsting innebär i korthet:

  • SOS Alarm får ersättning enligt en trappstegsmodell där högre grad av involvering av sjuksköterskor i vårdärenden ger en högre ersättning.
  • SOS-operatör vid ambulansbeställning ska ha undersköterskekompetens
  • SOS-läkare på plats i larmcentralen 08-01, övrig tid bemannas läkartjänsten av Stockholms läns landsting.
  • Ny tjänst: Operativ koordinering – kompetens lägst undersköterska med erfarenhet från ambulanssjukvård
  • Ny tjänst: omvärldsbevakning och analys, syftande till att bättre kunna möta dagens och framtidens behov inom prehospital vård.
  • Option på dirigering av jourläkarbilar och liggande patienttranspor

Källa: SOS Alarm


 

ANNONSER