Lex Maria-anmälan efter fördröjd ambulansutryckning


Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter en fördröjd ambulansutryckning till en patient med akuta hjärtbesvär.

Det var i februari i år som ambulanssjukvården i Borlänge larmades på ett prio 1-larm. Larmet gällde akuta hjärtbesvär hos en man i 60-årsåldern. Då larmet inkom i nära anslutning till ett skiftbyte för personalen, skedde en fördröjning av utryckningen då personalen som skulle gå av sitt pass skulle lämna över ärendet till den personal som skulle gå på sitt pass. En vanlig utryckningstid är cirka 90 sekunder, men i det här fallet blev utryckningstiden fördröjd med cirka fyra minuter. Någon minut innan ambulansen kom fram till patienten drabbades denne av hjärtstopp och avled senare.

Landstinget Dalarna ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård om omsorg (IVO) enligt lex Maria. Landstinget har gjort en intern utredning av händelsen där man konstaterar att utryckningstiden varit längre än normalt.

-Det går dock inte säkert att avgöra i vilken utsträckning fördröjningen påverkat utgången av händelsen men vi ser alltid allvarligt på en fördröjning i akuta situationer, säger Pehr Guldbrand, chefläkare Landstinget Dalarna.

Källa: Landstinget Dalarna


 

ANNONSER