Vårdförbundets farhågor för ambulanspersonalen besannas


Trots att Vårdförbundet sedan starten på processen kring jour eller icke jour i ambulanssjukvården påtalat riskerna för arbetsgivaren har de valt att inte lyssna.

En av de mest sannolika riskerna har hela tiden varit att medarbetare skulle komma att säga upp sig om jouren drevs igenom, vilket den partsgemensamma riskanalysen kring arbetsmiljö också pekade på. Detta har nu blivit sanning. Medarbetare lämnar in sina uppsägningar på löpande band, decennier av erfarenhet och specifik kunskap rinner ut i sanden.

Vårdförbundet ser utvecklingen som mycket oroväckande. Varför känner inte Region Gävleborg samma oro över situationen?! Den bild arbetsgivaren ger är inte samma som Vårdförbundet får då vi granskar fakta och lyssnar på medarbetare. Konsekvenserna av jourförslaget förskönas.

Hela tiden har Vårdförbundet påtalat att övertiden till stor del beror på underbemanning. Redan innan jourförslaget lades saknades ca 10 personer i verksamheten. Dessa vakanta tjänster har istället bemannats på övertid av befintlig personal.

När arbetsgivaren nu uppger att man har rekryterat nio personer kvarstår alltså det faktum att dessa nätt och jämt räcker för att täcka tidigare obesatta tjänster. Man har alltså inte lyckats ersätta någon av de 23 personer som arbetsgivaren själv uppger har sagt upp sig i samband med att detta beslut togs. Förtydligas bör då att denna siffra avser medarbetare som endast två arbetsdagar efter att beslutet fattats hunnit lämna in sin skriftliga ansökan om uppsägning. På de timmar som förflutit sedan Region Gävleborgs pressmeddelande skickades ut på måndagseftermiddagen har Vårdförbundet fått kännedom om ytterligare minst tre uppsägningar. Totalsiffran torde nu alltså vara minst 26 uppsägningar.

Vårdförbundet har under processen påtalat för arbetsgivaren risken att det inte finns tillräckligt med erfarenhet och kompetens kvar för att kunna introducera och utbilda vid nyrekryteringar. Vårdförbundet hör nu att personalens ansvarsområden, bland annat instruktörsskap, sägs upp av många. Detta riskerar försvåra introduktionen av ny personal. Vårdförbundet nås också av uppgifter om att arbetsgivaren sänkt kraven vid nyrekryteringar. Bland de som nu rekryteras finns enligt personalen kompetens-/erfarenhetsprofiler som tidigare inte uppfyllt kraven. Våra medlemmar vittnar också om att det finns de som till följd av jourbeslutet valt att gå ner i arbetstid, utöka föräldraledighet m.m. Detta utelämnar Region Gävleborg i sina pressmeddelanden.

Vårdförbundet säger det igen! Vi känner en stark oro vad som nu händer i Gävleborg! Varför känner inte arbetsgivaren samma oro över situationen?!

// Vårdförbundet avdelning Gävleborg


 

ANNONSER