Klart med måltidsuppehåll för ambulanspersonal


– Det är viktigt att vår personal har tid att äta, säger Susanne Svensson, verksamhetschef för ambulanssjukvården. Vi är mycket glada för att vi har fått till ett bra avtal som värnar om våra medarbetare.

I överenskommelsen ligger också att verksamhetschefen ska redovisa statistik en gång om året och att det vid personalens arbetsplatsträffar ska finnas utrymme för dialog gällande måltidsuppehållen.
Nya scheman kommer att läggas från och med september 2016 men veckoarbetstiden är densamma som tidigare det vill säga 36,33 timmar/vecka.

Både arbetsgivaren och Vårdförbundet är angelägna om att fortsätta samtalen kring framtida arbetstider för all personal i Region Halland vilket är inskrivet i kollektivavtalet.

– Vi är mycket positiva till att vi har kommit överens om ett kollektivavtal med regionen, säger Camilla Tellström, Vårdförbundet. Det är ett avtal som ställer krav på verksamheten och det första mellan Region Halland och Vårdförbundet som har inbyggd utvärdering och kontroll. Ett avtal med blick mot framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:
Ambulanssjukvården i Region Halland: Fredrik Dahlberg, tel 070-662 39 63
Vårdförbundet: Camilla Tellström, tel 035-14 47 45, 070-675 64 45

Kommunikatör: Maria Hvidberg Müller, tel 035-13 48 37


 

ANNONSER