Laserskanning av 17 000 kilometer stomvägnät


Det är första gången som hela det nationella stomvägnätet skannas och fotograferas och det rör sig om cirka 17 000 kilometer. Insamlad data ska bland annat användas som underlag för projektering och informationsextrahering inom anläggningen, exempelvis för åtgärder vid drift och underhåll. Datainsamlingen kommer att genomföras via bil med WSPs världsledande mobila teknik för 360-graders fotografering och laserskanning.

– Vi är glada att ha fått uppdraget som är ännu ett bevis för att vår egenutvecklade mätmetod har visat sig vara effektivast både i nationell och internationell konkurrens. Insamling av anläggningsdata är en del i ett arbete som ska leda till en underhållsstrategi och en ekonomisk planering för ägaren av infrastrukturen, säger Sara Hederos, gruppchef Geoinformatik och Asset Management på WSP.

WSP har på kort tid fått flera uppdrag inom datainsamling. Bland annat utveckling av ett anläggningssystem för hela Trafikförvaltningens spåranläggning, sättningsmätningar via satellit över Västlänken samt statusbedömning av hela Singapores tunnelbana. Uppdragen ingår i WSPs satsning på Infrastructure Asset Management Services, IAMS, som är WSPs tjänsteportfölj för bland annat mobil datainsamling, anläggningsinventering och tillståndsanalys av väg och järnvägsanläggning.

För ytterligare information v v kontakta:

Niklas Sörensen, affärsområdeschef, WSP Samhällsbyggnad
Tel: 010-722 84 06, 0702-689 735
E-post: Niklas.Sorensen@WSPGroup.se


 

ANNONSER