Ny i ambulanssjukvården – himmel eller helvete?


– Det kan vara både och, säger Anna Hörberg, ambulanssjuksköterska och forskare.

Tänk dig att komma ny till ett arbete där du omedelbart får stort ansvar och förväntas vara expert på allt inom ett komplext område från dag ett. Ett jobb där tryggheten är den erfarenhet som du ännu inte hunnit skaffa dig.
Så är det att komma ny till ambulanssjukvården.
För många är det som att bli utkastade på djupt vatten när de går från lagarbete på en välutrustad vårdavdelning med läkare, sköterskor och undersköterskor till att bli ena halvan i ett team på två personer som ska lösa allt på egen hand ute på fältet, oavsett om det handlar om svåra trafikolyckor, hjärtstillestånd eller någon som skurit sig i lillfingret och blivit orolig.

Började forska
En som funderat mycket över hur det är att vara ny i yrket är Anna Hörberg, 37-årig ambulanssjuksköterska hos Aisab i Vällingby.
– Alla måste få vara ny någon gång. Men som ambulanssjuksköterska förväntas du vara expert första dagen på jobbet, säger hon.
Anna nöjde sig inte med att bara fundera. Hon satte igång med att forska kring den utsatta rollen, hur nyanställda upplever ingången i yrket och hur patientsäkerheten påverkas av de höga krav som ställs på personer med bristande erfarenhet.
– Jag har alltid varit intresserad av förnyelsearbete, och det här är ett område som det inte bedrivits någon forskning om tidigare. Åtminstone inte i Sverige.

Mentorskap
I första skedet gjorde Anna Hörberg ett magisterarbete om mentorskap.
– Jag fick många bra reaktioner, säger hon. Lite oväntade visade det sig att även personer med 30 års yrkeserfarenhet önskade sig mer stöd och uppbackning. Det säger en del om hur stort behovet är.
Som doktorand på Karolinska institutet borrar sig nu Anna Hörberg djupare ned i ämnet. Bland annat genom att djupintervjua 13 ambulanssköterskor om hur det är att komma som ny i ett yrke där kraven är höga och våld och hot någonting som man får räkna med i vardagen.

Romantisk bild
Analysen av svaren pågår och det är för tidigt att dra slutsatser av materialet.
– Men man kan väl säga att det är tudelat, både lycka och nervositet. Jag hade ”himmel eller helvete” som arbetstitel, och lite så verkar det vara.Anna-Horberg-2

Hur var det för dig själv att komma som ny i yrket?
– Som många andra hade jag en romantiserad bild av ett jobb som erbjuder utmaningar och stor frihet. Och, ja, det var hur kul som helst. Det blev aldrig vardag. Man träffade så många olika typer av patienter. Sedan trivdes jag också med att bara ha en kollega att samarbeta med. Ha, ha. Det var bara att njuta.
Men Anna Hörberg menar att hennes egna erfarenheter inte är helt representativa för hur dagens nykomlingar har det. Dels för att hon började åka som allmänsyrra ihop med en specialistsköterska, dels för att kraven då för sju år sedan såg annorlunda ut.
– Samhället har över huvud taget blivit mer krävande. Medborgarna vill ha en lösning här och nu. Förväntningarna har blivit större. När ambulansen kommer utgår folk från att allt ordnar sig.■

Text:  Mats Jonsson  Bild:  AISAB


 

ANNONSER