Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Nytt IT-system förenklar räddningsarbetet


 

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, behöver få snabb information när det kommer larm från nödställda. Under några få sekunder behöver räddningsledarna veta vad som har hänt, position och kännetecken för att kunna göra en bedömning och skicka ut enheter för eftersökning. Behovet av att byta sjö- och flygräddningens största IT-system uppstod då det stod klart att systemets tekniska plattform inom en snar framtid inte längre skulle fungera. I och med det startade år 2010 projektet NILS, ”Nytt integrerat ledningssystem”.

– Eftersom systemet är en sådan viktig del i processen att rädda liv räckte det inte med att bara byta ut den tekniska plattformen, berättar Anders Tammelin, biträdande projektledare för NILS. Vi hade även höga krav på enkelhet och effektivitet, som innebar att vi behövde lägga till nya funktioner till systemet.NILS%20520

För att få fram relevanta förslag har tre räddningsledare från sjö- och flygräddningscentralen varit en del av projektgruppen. De är själva användare av systemet och kan med sin erfarenhet tydligt se var behoven finns. Cecilia Wegnelius är en av räddningsledarna som har bidragit med verksamhetens kunskaper och synpunkter.

– Inför projektstarten åkte vi runt till våra internationella kollegor för att få inspiration och samla in kunskap om vilka system de använder. Det visade sig då att inget av deras system motsvarade vårt behov, och det gjorde att vi blev tvungna att ta fram ett eget, säger Cecilia Wegnelius.

Huvudmålet har varit att förenkla för räddningsledare genom att ta fram ett mer intuitivt system och att utöka informationsutbytet.

När SOS Alarm får in ett ärende har de tidigare påbörjat en larmintervju och tagit anteckningar om händelsen. Därefter har de kopplat över samtalet till sjö- och flygräddningscentralen som återigen fått genomföra en intervju med den nödställde.

– En av de nya funktionerna gör att SOS i stället kan överföra informationen direkt in i räddningscentralens system. På så sätt effektiviseras informationsutbytet och vi vinner viktiga sekunder, berättar Cecilia Wegnelius. Räddningscentralen kan också vidarebefordra informationen till larmade enheter, vilket innebär ytterligare minskat dubbelarbete och återberättande.

Något som också blir nytt med NILS är att räddningsledare får tillgång till en erfarenhetsbank, med historik från tidigare räddningsinsatser i samma geografiska område, och att man integrerar flyginformation i systemet.

Det är inte alltid räddningscentralen vet var den nödställda befinner sig. Med NILS kommer räddningsledarna få tillgång till personers position via deras smartphones. Genom att skicka en länk till den nödställdes mobiltelefon som personen kvitterar, sänder den automatiskt tillbaka dess position.

– Vi har fått positiv feedback från våra kollegor som ska använda NILS framöver, säger Cecilia Wegnelius. Det är ett system som är enkelt att förstå, som stödjer användaren på ett bättre sätt och som är mer intuitivt. Att ha tillgång till ett effektivt system är livsviktigt i ett arbete där det handlar om liv. Då vill du ha ett stöd som hjälper dig i arbetet och beslutsfattandet.

För att säkerställa att det nya systemet fungerar i driftmiljö ska man fram till januari 2016 använda de båda systemen parallellt. Därefter räknar man med att NILS tar över helt och det gamla systemet tas bort. Anders Tammelin ser fram mot lanseringen.

– Det har varit ett stort projekt som har pågått under en längre tid med många integrationer. När vi är i mål har vi bytt ut sjö- och flygräddningens största IT-system, säger han.

Fakta/NILS

  • Projektgruppen har bestått av sex personer som har tagit fram ett nytt IT-system.
  • Företaget Carmenta vann upphandlingen att, utifrån Sjöfartsverkets kravspecifikation, ta fram mjukvaran till systemet.
  • NILS har delfinansierats av projektet Monalisa.
  • Projektet har pågått i fem år och är i sitt slutskede. NILS kommer att införas och vara färdigt från och med januari 2016.