Facebookfotografer och facebookfilmare


Bilden på tidningens framsida får gestalta debatten om fotografering eller annan bildupptagning under en akut pågående räddningsinsats. Närgångna personer som fotograferar och filmar ute på en olycksplats har blivit ett accelererande problem.
Nu föreslår Alarm Ambulansförbundets ordförande Henrik Johansson att fenomenet ska ses som en brottslig handling och tas ett steg längre. En ny brottsrubrisering kallad otillbörlig olovlig fotografering.
– Redan 2011 såg vi en ökande grad av påträngande civilister. Personer som vill vara väldigt nära inpå en sjuk eller skadad människa och därtill filma eller fotograferar den utsatta personen och oss i vårt räddningsarbete, säger Henrik Johansson, och fortsätter:
– Det stora problemet är nyfiken allmänhet, inte journalister och pressfotografers arbete.

Bildsamhälle
Idag lever vi i ett bildsamhälle som gynnas av bra teknik och högpresterande kameror. Bilder får mer och mer plats i våra svenska tidningar och i sociala medier.
Bilder har på något sätt blivit en stor allmän skildrare av nyheter och händelser. Inte någon isolerad företeelse.
Och nu uppstår förstås frågan; Vad får man enligt svensk lag fotografera?
Svaret är glasklart. Vem person som helst, amatör eller pressfotograf, får på allmän plats ta bilder på allt och alla och hur nära objektet som helst. Undantaget är civila eller militära skyddsobjekt, men där är fotoförbudet tydligt skyltat.
Ingen blåljuspersonal eller någon annan upprörd medborgare får ta film eller kamera infrån den som fotograferat på allmän plats. För det krävs ett åklagarbeslut.

Journalister och fotografer oroade
− Ett förbud skulle minska öppenheten i samhället. En sådan lagstiftning skulle riskera att skapa en föreställning om att fotografering på allmän plats inte är tillåtet, och öppna för mycket svåra avvägnings- och definitionsproblem av vad som är tillåtet och inte tillåtet för såväl privatpersoner som yrkesfotografer, säger Ulrica Widsell, ordförande för Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, i ett pressmeddelande.
– Någonting har blivit riktigt skruvat. Man ska inte ta bilder på människor som sitter fastklämda i bilar eller hoppat från en bro. Det är djupt oetiskt, precis som när folk tar bilder i stället för att hjälpa till.
Oskicket med störande och påträngande fotografering måste upphöra, säger Henrik Johansson.
En ny brottsrubrisering eller ej?
Det finns många olika uppfattningar om hur vi ska komma tillrätta med Facebookfotografer och Facebookfilmare.
Det har hänt att poliser sett en olycka i sociala medier – innan de ens hunnit fram till olycksplatsen.
Vid en allvarlig händelse är det en självklarhet att räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård ska få samarbeta ostört.
Vi övriga måste tänka på vårt beteende och uppförande. ● Att hjälp till om det behövs. ● Att visa lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar. ● Att inte fotografera skadade eller sjuka och publicera bilderna på nätet, är en etisk självklarhet!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se


 

ANNONSER