Kvalitetskontroll och feedback på HLR-insatserna i Kalmar län

Vid hjärtstopp utanför sjukhus används en publik hjärtstartare i mindre än 3 % av fallen och endast 5 % av de som drabbas av hjärtstopp överlever. Fram till och med år 2014 har det sålts cirka 35 000 hjärtstartare i Sverige. Under samma period har endast en tredjedel av dem registrerats i Sveriges hjärtstartarregister. Glappet mellan sålda och registrerade hjärtstartare är alltså stort.Therese

– Det är fortfarande en skrämmande låg andel som överlever ett hjärtstopp och därför vill vi förbättra Kalmarbornas kunskap om hjärtstopp och första hjälpen säger Nina och Therese samstämmigt.
– Vi är oerhört glada och tacksamma för att vi, i egenskap av HLR-instruktörer, fick åka till Hjärtstoppscentrum på Södersjukhuset i Stockholm och den första nationella ”Resuscitation Academy Sweden” i november 2014. Under två dagar fick vi mängder av tips och strategiförslag, för att öka överlevnaden för dem som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus berättar Nina Berg och Therese Johansson.
Nina Berg är sjuksköterska och jobbar till vardags på akutklinikens akutmottagning på länssjukhuset i Kalmar.
Therese Johansson tjänstgör som sjuksköterska på medicinklinikens Hjärtintensiv.
Båda har i sin dagliga profession som sjuksköterskor ett genuint intresse av att ta hand om sjuka och skadade människor med livshotande tillstånd. Men sökandet efter nya metoder för att rädda fler människoliv måste ständigt fortsätta.

ANVÄNDA KOMPETENS OCH FÖRMÅGA
Nina och Therese har både före och efter Stockholmsbesöket arbetat hårt i Kalmarregionen för att implementera högkvalitativ HLR med fortlöpande träning och kvalitetskontroll. Deras motto är entydigt: Ju bättre HLR desto högre överlevnad.
– På länssjukhuset i Kalmar har vi kommit långt. Våra defibrillatorer tillåter registrering av återupplivningsåtgärder. Data följs upp och inblandad personal får feedback på insatserna. En kvalitetskontroll på samtliga hjärtstopp som gjort att personal och organisationen blivit både bättre och effektivare. Repetitionsutbildningar genomförs två gånger per år med simuleringsdockor som ger individuell återkoppling för bästa möjliga HLR-insats berättar Therese Johansson.
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kunskapskällor som kompletterar varandra. Båda är lika viktiga att sprida för att rädda fler människoliv.
Under vårt samtal framgår det tydligt att Nina och Therese har stora erfarenheter och hög kompetens och en speciell förmåga att formulera mål, skapa entusiasm och att använda sina inre drivkrafter.Nina-Berg

ALLAS ANSVAR
– Nu åker vi på fritiden runt i Kalmar för att inventera, öka medvetenheten och sprida kunskap till butiker, företag och allmänheten om var närmaste hjärtstartare finns. Vårt primära mål är att få fler hjärtstartare registrerade i Hjärtstartarregistret (www.hjartstartarregistret.se) och att användningen av befintliga hjärtstartare utanför sjukhus ökar markant säger Nina Berg.
Statistik visar att ungefär hälften av alla sålda hjärtstartare i Sverige är placerade på arbetsplatser och kontor. Mindre än en procent är publika och därmed tillgängliga dygnet runt.
– Mer ljus på HLR och hjärtstopp och information om var närmsta hjärtstartare finns, bra skyltning och information till kunder och allmänhet ska förbättra förstahjälpen kunskaperna hos Kalmarborna. Tillsammans med kommunen ska vi jobba för att få hjärtstartare placerade på gator och torg och därmed tillgängliga dygnet runt tillägger Therese med tydlig entusiasm.
Av de 539 personer som 2014 överlevde ett hjärtstopp i Sverige, utanför sjukhus, har i princip alla en vardagshjälte att tacka för sina liv.
Utan dessa bystanders (vittne eller förbipasserande) snabba hjälp skulle ingen eller väldigt få överlevt ett hjärtstopp.
– Vi planerar också att tala med folk ute på stan om hjärtstopp och hur de ska agera om en person är medvetslös och saknar andning. Det ska också bli ett intresseväckande publikt och lite annorlunda evenemang inne i Kalmar, men vi vill inte berätta mer säger Nina Berg hemlighetsfullt. ■

Text och foto: Sven Åsheden

ANNONSER