Bristen på sjuksköterskor är allvarlig

Vi har 650 operatörer vid 13 SOS-centraler som tar emot 112-samtal. Det är den personal som är först att svara på de tre miljoner samtal som årligen ringer in till 112. Härifrån bedöms och dirigeras både räddningstjänst och ambulanser. 112 kan också slussa personer vidare till exempelvis jourhavande präst eller sjöräddning.

Svenska Dagbladet hävdar i en artikel (2015-10-06) att vår personal skulle vara outbildad, vilket inte stämmer.

Våra operatörer genomgår en gedigen utbildning innan de börjar ta emot nödsamtal, vilket bland annat inkluderar den egna SOS-skolan, individuell handledning, och utbildning i hantering av vårdärenden. Utbildningen avslutas med en kompetenscertifiering som måste uppdateras varje år i syfte att säkerställa att medarbetaren har rätt kompetens. Det genomförs även uppföljande samtalsavlyssningar med varje 112-operatör i kvalitetssäkrande syfte. Om felaktigheter upptäcks i metodik, kompetens eller bemötande sätts åtgärder in.

Våra operatörer har dessutom hjälp i form av ett IT-baserat medicinskt beslutsstöd som bygger på lång erfarenhet i samarbete med forskare och medicinsk sakkunskap.

I SvD (2015-10-04) hävdas även att det vid vissa arbetspass saknas en bemanning av sjuksköterskor. Även detta är direkt felaktigt. Det finns alltid tillgång till högre medicinsk kompetens i form av SOS-sjuksköterskor dygnet runt, året runt.

Till stöd vid vårdärenden är det angeläget att det finns tillgång på medicinsk utbildad personal. Detta organiseras på lite olika sätt i olika landsting. För att säkra tillgång till högre medicinsk kompetens säkerställer SOS Alarm att sjuksköterskekompetens finns att tillgå om operatören behöver ytterligare medicinskt stöd i sin bedömning. På SOS Alarm anser vi att den bästa lösningen för trygghet i starten av vårdkedjan är en kombination av kompetenta SOS-operatörer med tillgång till stöd från SOS-sjuksköterskor. På sikt måste vi, tillsammans med övriga aktörer inom vårdkedjan, hitta en långsiktig lösning för att råda bot på sjuksköterskebristen.

Vi har idag fått positiva besked från Västra Götalandsregionen om att fortsätta dialogen kring prioritering och dirigering av ambulanser. Regionens inriktning var under lång tid att sköta tjänsterna i egen regi, men har nu valt att för kommande avtalsperiod fortsätta samarbetet med SOS Alarm. Nu kan vi återuppta den konstruktiva dialogen kring hur tjänsten ska utformas för medborgarnas bästa i regionen.

Länk till pressmeddelande  

För mer information

Åke Kjellin, Affärsområdeschef SOS Vård
telefon 070-556 93 01

ANNONSER