International Rescue Organization

Om en olycka inträffar eller om någon person drabbas av plötslig sjukdom kan en snabb och professionell insats vara helt livsavgörande.

Ibland händer allvarliga tillbud på tåg, flyg, färjor, semesteranläggningar eller andra isolerade platser, dit sjukvårdshjälp har svårt att nå snabbt.

Alla som har någon form av sjukvårdsutbildning kan bli medlem i IRO. Med hjälp av modern smarttelefon- teknik kallas den IRO-medlem, som befinner sig närmast den eller de som behöver hjälp, blixtsnabbt till platsen. Ju fler medlemmar desto säkrare hjälp – världen över. Tjänsten är GRATIS!

IRO bygger på frivillighet. Alla som har någon form av sjukvårdsutbildning, som läkare, sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare, brandmän, poliser eller andra personalgrupper med bra sjukvårdsutbildning, kan bli medlemmar i IRO.

Medlemmar får ett organisationsnummer och ett id-kort. Innan medlemskapet godkänns kontrolleras den sökandes utbildning via landets register över legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal. Kortet fungerar sedan som en garanti både för den som hjälper och för dem som tar emot hjälp.

Tekniken och appen är lätt att använda, det krävs inte några förkunskaper.
Kontakta ORI om du vill veta mer!

www.rescueorg.com                                E-mail: info@rescueorg.com

ANNONSER