Medidyne förädlar körtekniken

MARKNADSNYHET. Trots att bilkörning är en stor del av ambulansjobbet är själva körutbildningen oftast en liten del i jämförelse med andra utbildningar.
Bilkörningen är dessutom ett område som sällan diskuteras i någon större utsträckning trots att det många gånger finns behov av att diskutera såväl bilkörning i allmänhet som utryckningskörning i synnerhet.
Ibland upplever kanske du som ambulanskollega en bristande fordonskontroll i vissa situationer.
Din enda möjligheten att snabbt påverka körningen, är att förklara för föraren hur körningen upplevs.
– Men det är oftast svårt eftersom det är ett riktigt känsligt ämne. Kritiken kan tas emot på ”fel” sätt. Föraren går i försvar eller blir irriterad och därför låter säkert de flesta bli att säga något, man ”tiger” säger Anders Killberg.
I bakgrunden finns alltid en olustig oro för att kollegan tar illa vid sig, liksom ängslan för att i efterhand få höra obekväma sanningar om sig själv.
Kännetecknande för en duktig förare är inte bara att hen kan manövrera sitt fordon bättre än normalföraren utan också förstår, värdesätter och accepterar de värderingar som gäller för god, effektiv och säker utryckningskörning. Men inte minst tillit och trygghet för kollegan.

Nytt hjälpmedel
– ZOLL Road Safety är en väl beprövad lösning som på ett smart och hörbart (smattrande ljud) sätt ökar förarens medvetenhet och minskar en aggressiv körning. Systemet övervakar körprestanda och ger feedback i realtid säger Anders Killberg och tillägger.
– Omedelbar feedback gör att blåljusföraren kan korrigera sitt körbeteende på direkten.
Road Safety är ett digitalt proaktivt CE-märkt övervakningssystemet för blåljusförare och utryckningsfordon. Idag används systemet i cirka 10 000 utryckningsfordon runtom i USA och Europa.
Boxen installeras i fordonet och konfigureras för att samla in data på en mängd olika parametrar som till exempel: hastighet, kurvtagning, acceleration, inbromsning, blinkers, säkerhetsbälten, motorvarvtal och fordonsdiagnos m.m.
Med rapporter och loggar på administratörskonsolen är det lätt att, när som helst, undersöka och spåra förarnas beteenden ända ned på individnivå. Systemet tillåter uppdateringar och registreringar utan fysisk kontakt med enheten. Kan ske via en skräddarsydd lösning i molnet.

Påverka arbetsmiljön
Ambulanspersonalens arbetsmiljö består till stor del av att färdas i ambulansen. Arbetsmiljön förändras med väglaget, vädret, trafiksituationen och hastigheten.
Arbetsmiljön spelar alltid en roll för att personalen ska känna sig trygg, utföra ett bra arbete och ha möjlighet att skapa en bra vårdmiljö för patienten. Varje ambulansuppdrag innebär en ny utmaning.
En stor del av arbetsmiljön går att påverka medan andra delar är betydligt svårare att påverka. Körbeteende och fordonsmanövrar är i hög grad påverkbara.
– Personlig integritet är ett viktigt begrepp. Dagens teknik möjliggör insamlande och bearbetning av allt mer påträngande och detaljrik information om den enskilda individen. Informationsinsamlandet med Road Safety får/ska inte uppfattas som att “Storebror ser dig” utan som ett “socialt” stöd för patient, personal och arbetsgivare förtydligar Mikael Lidén och fortsätter.
– Road Safety bidrar även till att minska fordonens underhållskostnader. Att minimera aggressiv körning spar bromsar, däck, motor och växellåda men innebär också en bättre bränsleekonomi.


Medidyne och Zoll
Medidyne Sverige startade sin verksamheten 2006 och ingår som en del i en nordisk företagsgrupp, med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Moderbolaget som bland annat sköter lager, ekonomi, ordermottagning ligger i Danmark.
Mikael Liden är Medidynes VD i Sverige och idag leder Mikael ett företag med god lönsamhet och åtta anställda.
Främsta anledningen till Mikaels framgång är en stark känsla och intuition för vad som är eller kommer att bli starka och bra varumärken. Men också en värdefull bakgrund från ambulanssjukvård i Halland och Skåne under mitten av 90-talet.
Medidyne har idag ett 15-tal agenturer, där Zoll är den mest omfattande och största framgångsfaktorn.
2014 var superföretagen fler än någonsin i Sverige. 442 vinstgivande och snabb-växande företag kvalade in till Veckans Affärers exklusiva lista över Sveriges mest framgångsrika bolag.
VA:s lista motsvarade mindre än en procent av de cirka 50 000 svenska företag som omsätter mer än 10 miljoner kronor per år. Medidyne var ett av dessa superföretag.
2012 fick Zoll en ny ägare. Det japanska företaget Asahi Kasei, med 30 000 anställda, köpte Zoll för 2,21 miljarder dollar vilket i dagsläget motsvarar cirka 18,3 miljarder SEK.
– Köpet innebär att Zoll blivit mer kapitalstarkt och kan fortsätta satsa på forskning och utveckling inom hjärtstoppsområdet, med ännu större resurser. Ett långsiktigt japanskt ägande är till stor gagn för oss i form av fler framtida innovativa produkter säger Mikael Lidén. ■

Text: Sven Åsheden Foto: John Thorner (Ambulans) Foto: Zoll (Produktbilder)
Bildtext: Anders Killberg och Mikael Lidén framför Medidynes moderna kontorslokaler i Ängelholm. Foto: Sven Åsheden

ANNONSER