Artikel

Kampanj för Blåljuskort

För att få framföra utryckningsfordon i vårt grannland Norge måste föraren inneha ett kompetensbevis som är speciellt för utryckningsförare. Vi kräver en motsvarande nationell körkortsbehörighet i Sverige.

Artikel

Taktisk ambulanssjukvård

I City of New Orleans har man flyttat fram ambulanssjukvårdens positioner vid omhändertagande av personer som bedöms farliga eller är beväpnade. Andra taktiska uppdrag kan vara gisslandrama eller kidnappningar.