I armkrok med fotfolket!

Den ideella föreningen Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) har lyft fram sitt varumärke och sin goodwill de senaste åren.Svennis-2
Ett gäng eldsjälar och ”fotfolksarbetare”, med ordförande Janne Kautto i spetsen, som är passionerade och som driver frågor som är viktiga och innovativa för svensk ambulanssjukvård. Till gagn för patienter och kollegor.
Men tyvärr, det är tungt att övertyga när avståndet till makten snarare ökar än minskar.
Att uppmuntra bra initiativ och synpunkter är en viktig del av tidningen Samverkan 112.
Samtidigt väcker det också känslan av att en hel del vilar på våra gemensamma axlar när det gäller att påverka, förändra, väcka opinion och driva debatt.

Byt konkurrens mot samverkan
Min högst personliga uppfattning är att samtliga yrkesgrupper och företrädare för olika intressen inom svensk ambulanssjukvård borde satsa på ett gemensamt upprop för att utveckla den svenska ambulanssjukvården.
Byt konkurrens mot samverkan och bli grymt starka tillsammans!
Vi ser sponsorskap och samarbeten som en viktig del i den passion Samverkan 112 har för utvecklingen av bland annat svensk prehospital akutsjukvård.
Tidningen vill uppmuntra både nytänkande och utveckling i alla dess former. Tids nog urholkas stenen.
Ett stort lycka till med Ambulans 2015 och ett stort tack för att vi fick förtroendet att vara med i planeringen och även få vara er mäss-tidning!

Idédödaren – gnällspiken
Du har säkert någon eller några kollegor, för du är väl inte själv en sådan? Idédödaren, gnällspiken som likt gökens galande basonerar ut “det går inte, det går inte”.
Idédödarens usla argument är välkända:
● Det köper dom aldrig!
● Går inte, så har vi aldrig gjort tidigare.
● Det funkar inte i praktiken.
● Bra idé, men det betyder merarbete.
● Menar du verkligen detta seriöst…!
Gnällspikarna får under inga omständigheter förväxlas med den sunt ifrågasättande kollegan vars idéer är viktiga för att komma vidare i processen.
Nu är det väl inte så att den ifrågasättande alltid har rätt. Men hen ställer oftast de rätta frågorna som får oss alla att tänka efter en extra gång när vi själva saknar förmågan att se bristerna.

Vart vill jag komma? Jo, att vi framöver kommer att ha många spännande och ibland riktigt “ifrågasättande” reportage i Samverkan 112.

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER