Taiga levererar klädsystem till Falcks ambulanspersonal

– Det handlar om att skydda sig mot blodsmitta och andra kroppsvätskor. Kläderna måste dessutom andas bra, vara varma på vintern samt ha smarta ficklösningar för vår utrustning. Men framförallt måste de fungera när behovet av dem är som störst och därför väljer vi att fortsätta med Taiga, berättar Thomas Dahl på Falck Ambulans AB.

Avtalet löper vidare på 3 år med chans till ytterligare 2 års förlängning, vilket innebär att det vid en kontraktsförlängning kan handla om upp till 10 miljoner kronor. Det innebär att Taiga skapar fler arbetstillfällen i de Europeiska fabriker där företaget idag har tillverkning.

– Det här är ett mycket viktigt avtal för Taiga inom segmentet Ambulance & Rescue där vi växer starkt just nu på den nordiska marknaden. Vi hoppas även att det fortsatta samarbetet med Falck Ambulans AB skall ge möjligheter att utveckla den gemensamma affären på ett nytt konstruktivt sätt, säger Taigas VD Ann Rydholm.

Idag levererar Taiga till ca 70%  av ambulansenheterna på den svenska ambulansmarknaden ca 5 000 personer och i övriga Norden finns också ett starkt fotfäste. Taigas klädsystem tas alltid fram i samarbete med användarna och specialanpassas för att fungera i ambulanspersonalens vardag. Liksom Taigas övriga arbetskläder innehåller dessa klädsystem flera lager, där varje lager har sin funktion – att hålla personen torr, isolera värme, hålla borta väta osv. Detta gör att klädsystemen fungerar väl i såväl extrema som i angenäma förhållanden.

 

Taiga levererar arbetskläder till bland andra ambulanssjukvårdare, specialförband, fjällräddare, polarforskare och elkraftspersonal.

Varbergsbaserade klädföretaget Taiga tillverkar ledande textila lösningar för arbete utomhus, oavsett klimat, miljö̈ och riskfaktorer. Med eget klimatlaboratorium och utbildningsprogram som en del av helhetserbjudandet återfinns kunderna idag i allt från beredskapstjänst som ambulans, kustbevakning, polis och militär till industrier som skog, energi, offshore och transport.

 

 

 

 

För ytterligare information och bilder kontakta: Ann Rydholm, VD,    ann.rydholm@taiga.se  Mobil: 0709-66 69 09  www.taiga.se

ANNONSER