Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Stärkt akutsjukvård med större ambulanshelikopter

Upphandlingen omfattar en ambulanshelikopter som är i drift dygnet runt, året runt samt en helikopter som är i drift 15 maj till 15 september under dagtid. Nytt är möjligheten att använda en ambulanshelikopter dagtid september till maj, vilket skulle innebära två ambulanshelikoptrar i drift året om i Stockholms län.

Ett annat nytt krav är att det ska finnas en ambulans med samma bemanning som i helikoptern under den tid då helikoptern inte kan vara verksam till exempel på grund av väderförhållanden. Det ersätter den akutbil som ingår i uppdraget idag och innebär ett effektivare utnyttjande av resurser.

– Ambulanshelikopter är en livsviktig resurs för befolkningen i de delar av länet där tillgången till vägburen ambulans är begränsad. Vi har i den här upphandlingen bland annat ställt krav på större vårdutrymme och ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Bemanning i helikoptern ska vara anestesisjuksköterska och ambulanssjukvårdare samt pilot. Läkare ska kunna följa med vid behov.

Fakta
  • Flest insatser görs i Stockholms skärgård och i Norrtälje kommun och de vanligaste tillstånden är skador/olycksfall, bröstsmärtor och andningsbesvär.
  • 2014 gjordes 2 700 uppdrag varav 80 procent var prio1-larm, det vill säga där patienten bedöms ha akuta livshotande symtom.
  • Avtalsperioden löper från 1 november 2016 till 31 oktober 2021 med möjlighet till två års förlängning.
  • Anbudspriset är 63,1 miljoner kronor per år exklusive kostnader för extrahelikopter september till maj.

Text: SLL