Stärkt akutsjukvård med större ambulanshelikopter

Upphandlingen omfattar en ambulanshelikopter som är i drift dygnet runt, året runt samt en helikopter som är i drift 15 maj till 15 september under dagtid. Nytt är möjligheten att använda en ambulanshelikopter dagtid september till maj, vilket skulle innebära två ambulanshelikoptrar i drift året om i Stockholms län.

Ett annat nytt krav är att det ska finnas en ambulans med samma bemanning som i helikoptern under den tid då helikoptern inte kan vara verksam till exempel på grund av väderförhållanden. Det ersätter den akutbil som ingår i uppdraget idag och innebär ett effektivare utnyttjande av resurser.

– Ambulanshelikopter är en livsviktig resurs för befolkningen i de delar av länet där tillgången till vägburen ambulans är begränsad. Vi har i den här upphandlingen bland annat ställt krav på större vårdutrymme och ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Bemanning i helikoptern ska vara anestesisjuksköterska och ambulanssjukvårdare samt pilot. Läkare ska kunna följa med vid behov.

Fakta
  • Flest insatser görs i Stockholms skärgård och i Norrtälje kommun och de vanligaste tillstånden är skador/olycksfall, bröstsmärtor och andningsbesvär.
  • 2014 gjordes 2 700 uppdrag varav 80 procent var prio1-larm, det vill säga där patienten bedöms ha akuta livshotande symtom.
  • Avtalsperioden löper från 1 november 2016 till 31 oktober 2021 med möjlighet till två års förlängning.
  • Anbudspriset är 63,1 miljoner kronor per år exklusive kostnader för extrahelikopter september till maj.

Text: SLL

ANNONSER