”Gemensamt handlande för visst syfte”

Hur en tidning blir beror till stor del på innehållet, men även utseendet spelar en roll. Det känns därför både spännande och lite nervöst att alla, ni kära läsare, kommer att nagelfara vår nya kostym.
Studenterna Johan Carlsson och Simon Svensson, som båda studerar sista året på Högskolan i Jönköping, har städat bort sådant som kändes omodernt, bytt typsnitt och skapat en ny touch och layout. Tidningen som helhet ska bli mer lättläst och modern.
Men vi har hållit igen förändringsivern när det gäller innehållet i artiklarna.
Vi fortsätter att skriva om hela ”blåljusbranschen” och ambitionen är alltid att leverera en så komplett produkt som möjligt. Och vi har förstått att ni läsare tycker att vi gör ett ganska bra urval. Eller…?
I årets premiärnummer av Samverkan 112 serverar vi en smakfull blandning av olika reportage på sammanlagt 60 sidor.

Mångfald möjliggör skapande
Enligt Norstedts ordbok betyder samverkan ”Gemensamt handlande för visst syfte”.
Men i begreppsdjungeln förekommer många olika definitioner av samverkansbegreppet som till exempel ”utvecklande”, ”engagemang” etc.
Tidningen Samverkan 112 vill vara med och stärka samverkan och utveckling för alla blåljusaktörer. Vikten av samverkan och interaktion är med andra ord av mycket stor betydelse för mig och oss.
En exempelfråga som identifierats är hur vi kan ha en dialog och samarbete med två olika fackförbund och en intresseorganisation?
I tidningen betraktar vi olikheter, både när det gäller fordon, produkter, tjänster och olika uppfattningar, som en tillgång snarare än en nackdel.
När samverkan i allt för hög grad endast syftar till att skapa samsyn riskerar den positiva effekten av olikheter att försvinna.
Endimensionella uppfattningar löser inte flerdimensionella problem.
Att kunna och vilja samarbeta och tro gott om samverkan och inte utesluta någon uppfattning eller produkt är en viktig kunskapsresa för mig och tidningen.

Sponsorskap & Samarbeten
Samverkan 112 är silversponsor till Ambulans 2015 den 28-29 april i Stockholm.
En nordisk ambulansmässa och prehospital mötesplats för alla som är verksamma inom prehospital akutsjukvård.
Vi ser sponsorskapet och samarbetet som en viktig del i den passion vi har för utvecklingen av svensk prehospital akutsjukvård.
Golf är en sport där det krävs delaktighet, rent spel, dynamik och respekt för att skapa de bästa möjligheterna för framgång. Kärnvärden för Samverkan 112, och en av anledningarna till att vi även i år är stolt sponsor till Ambulans SM i Golf som genomförs på natursköna Carlskrona Golfklubb i Blekinge den 20-21 augusti.

Välkommen, som vi hoppas och tror, till en aptitligare tidning!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER