Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

345 har sökt till aspirantutbildningen

Av de 345 sökande uppfyllde 69 procent grundkraven – det vill säga 237 personer. Vid senaste rekryteringen 2013, hade vi 440 ansökningar varav 41 procent var behöriga.

– Vi är glada över den stora andelen behöriga sökande, vilket ger bra förutsättningar i vår fortsatta rekryteringsarbete, säger Helene Frykler, personal- och ekonomidirektör på Kustbevakningen.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att läsa alla ansökningar. Detta arbete görs av två rekryteringsgrupper – en grupp från vardera regionen Sydväst och Nordost. I grupperna ingår, personalkonsulter, stationschefer och representanter för TULL-KUST samt SRAT.

Kallelse till intervjuer sker under vecka 12. Intervjuerna påbörjas vecka 15 och ska vara avslutade i början av vecka 18. Totalt kommer 72 personer intervjuas. Av dem väljs 36 personer ut till tester som äger rum i Karlskrona under veckorna 21-22.

Text: Kustbevakningen  Foto: Johnny Åberg