345 har sökt till aspirantutbildningen

Av de 345 sökande uppfyllde 69 procent grundkraven – det vill säga 237 personer. Vid senaste rekryteringen 2013, hade vi 440 ansökningar varav 41 procent var behöriga.

– Vi är glada över den stora andelen behöriga sökande, vilket ger bra förutsättningar i vår fortsatta rekryteringsarbete, säger Helene Frykler, personal- och ekonomidirektör på Kustbevakningen.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att läsa alla ansökningar. Detta arbete görs av två rekryteringsgrupper – en grupp från vardera regionen Sydväst och Nordost. I grupperna ingår, personalkonsulter, stationschefer och representanter för TULL-KUST samt SRAT.

Kallelse till intervjuer sker under vecka 12. Intervjuerna påbörjas vecka 15 och ska vara avslutade i början av vecka 18. Totalt kommer 72 personer intervjuas. Av dem väljs 36 personer ut till tester som äger rum i Karlskrona under veckorna 21-22.

Text: Kustbevakningen  Foto: Johnny Åberg

ANNONSER