Ambulans i krock

En ambulans och ytterligare ett motorfordon har kolliderat i Norrköping.

Artikel

Påverkar personliga värderingar vården?

Spelar det någon roll vilka personliga värderingar vårdpersonalen har? Kan man vara en god sjuksköterska om man ska vårda någon som går tvärtemot sina egna värderingar, till exempel om patienten är rasistisk eller sexistisk? Dessa frågor ställer Anders Bremer, universitetslektor vid Högskolan i Borås, i en svensk-spansk studie av ambulanspersonal.