Upphandling av ambulansbåt klar

Under mellandagarna kom beslutet av upphandlingen för den nya ambulansbåten. Tillsammans med företaget Northern Offshores Services AB kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att utveckla en ambulansbåt som mer än väl uppfyller de högt ställda kraven på service och säkerhet för ambulanssjukvård i Göteborgs skärgård.

Båttypen blir en 20 meters höghastighetskatamaran som kommer att ha Göteborgs skärgård som sitt upptagningsområde. Företaget har mångårig erfarenhet av persontransporter med höghastighetsfartyg.

– Vår nya ambulansbåt är en plattform för att utveckla en trygg och säker ambulanssjukvård för de boende i Göteborgs skärgård, säger Anna-Karin Juwel-Egeland på Ambulans och Prehospital Akutsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det pågår även diskussioner om hur man kan utveckla samarbetet med bland annat Räddningstjänsten, Primärvården och berörda kommuner i samband med att den nya ambulansbåten tas i bruk den 1 oktober 2015.

– Utöver samarbetet med företaget finns det även möjlighet under arbetets gång att hitta nya arbetssätt och samverkansformer. Det ser vi som något väldigt positivt, säger Anna-Karin Juwel-Egeland.

För mer information ta kontakt med presstjänsten på 031-342 96 00 ellermassmedia.su@vgregion.se.

ANNONSER