Artikel

Upplevelser – hjärtstoppssituation

Syftet med Tobias Creutz och Johan Pettersson Georgii studie är att beskriva anhörigas upplevelser av en hjärtstoppssituation utanför sjukhus och i samband med behandlingen själv bli omhändertagen av vårdare inom ambulanssjukvård.