Ny högisolerings-ambulans till Linköping

Tisdagen den 4 november invigde landstingsråd Mats Johansson och Sven Engquist, vd Falck Emergency, Svenska Nationella Högisoleringsambulansen (SNHIA) i Linköping. SNHIA är en nationell resurs som Falck, på uppdrag av landstinget i Östergötland, ansvarar för och som kan användas för att transportera personer som har utsatts för mycket smittsamma sjukdomar med allvarliga symtom och med stor dödlighet, till exempel Ebola. Ambulansen är flyggodkänd och kan transporteras i ett Herculesplan där vård av patient kan ske under hela transporten.

– Det är en fruktansvärd situation som nu har uppkommit i Västafrika. Det är bra att den svenska staten har valt att ha en beredskap i form av bland annat en högisoleringsambulans. Som en av ambulansentreprenörerna i Östergötland har Falck uppdraget att ansvara för högisoleringsambulansen och med den nya ambulansen som vi nu inviger får vi en modern och patientsäker transport av personer som behöver den hjälpen, och också en möjlighet att vårda patienter under färd till Sverige, säger Sven Engquist, vd Falck Emergency.

Falck-6

Fakta SNHIA

2000 fick landstinget i Östergötland uppdraget av Socialstyrelsen att ta fram ett koncept där man kunde transportera högisoleringspatienter på ett säkert sätt. Falck, som är en av ambulansentreprenörerna i Östergötland, ansvarar sedan dess för högisoleringsambulansen som är en nationell resurs. Ambulansen är flyggodkänd och kan transporteras i ett Herculesplan där vård av patient kan ske under hela transporten. Personalen som arbetar inne hos patienten är skyddad från smitta bland annat genom användning av särskild skyddsutrustning med vätskeavstötande dräkt. Patienten transporteras sedan till Högisoleringsenheten på Infektion, Universitetssjukhuset i Linköping.

För mer information, kontakta: Per Ryding, Biträdande Verksamhetschef Falck Ambulans Östergötland: 073-3732949 Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-3730112

Text: Falck    Foto:  FMV TQE och Falck

 

ANNONSER